Aumanet Ammattilaiset nousevat korkeammalle

Luotettavia, räätälöitäviä sähköposti, intranet- ja www-ratkaisuja pienille ja suurille, etätyöhön, yritysten väliseen verkostoon tai raskaan sarjan tiedonvälitystarpeisiin. Auranmaan Aluetietoverkko Oy tarjoaa todellisia ratkaisuja, joilla saavutetaan todellisia tavoitteita.

Intranet/ekstranet -palvelut halittuun tiedonhallintaan

INTRANET-palvelut

Intranet-ratkaisu muodostaa yrityksen sisäisen verkkopalvelun. Intranet-alueille voidaan perustaa esimerkiksi:
• yrityksen kalenteri
• omia henkilökohtaisia kalentereita
• yhteisiä tiedostoalueita
• tiedotuskanavia ja keskustelualueita
• posti- ja tiedostoalueita ja
• rekistereitä
• ym...

Kaikilla suurehkoilla yrityksillä on yrityksen sisäinen intranet. Aumanet tuo tämän palvelun niin suuren kuin pienten ulottuville. Peruspakettimme sisältää kattavan intranet-ratkaisun, jolla yritys voi perustaa oman sisäisen verkkonsa. Sisäinen verkko toimii tällöin Aumanetin palvelimella, joka on usein luotettavampi ja helpompi kuin yrityksen oma ratkaisu. Aumanetin peruspalvelu on kuukausimaksullinen, joten sen käyttöönotto ei vaadi erityisiä investointeja. Kuukausimaksullinen palvelu on skaalautuvuudeltaan eri tasoa kuin kertamaksullinen ratkaisu.

EKSTRANET-kumppaniverkko

Nykyisillä tekniikoilla internetiin voidaan tehdä salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojattuja sivustoja, joille pääsee vain rajattu käyttäjäryhmä.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi

• jälleenmyyjien tiedotuskanavat
• varastotietokanta tai
• hinnastot..

Konepajalla voi olla varasto koko ajan reaaliaikaisena ekstranetissa, josta jälleenmyyjät pystyvät tarkastamaan tilanteen ja myymään sekä varaamaan tuotteet suoraan varastosta. Lehden taittaja voi laittaa oikovedokset Aumanet-ekstranetiin ja antaa tilaajalle tunnukset, joilla asianosaiset voivat niitä katsella. Kumppanit voivat olla missäpäin maailmaa tahansa Internetin varrella, palvelu toimii kaikkialla samalla kertaa. Käyttökohteita on monia.

Esimerkki intra-/ekstranetistä

Intranet-alueilla on helppo hallita eri käyttäjäryhmille näkyviä asioita. Alueiden sisältö voidaan toteuttaa joko FirstClass tai HTML-pohjaisesti. Kumpaakin voi käyttää www-selaimella. FirstClassin peruskäyttöliittymä selaimella on nykyajan tietoturvavaatimukset täyttävä ratkaisu. Se mahdollistaa myös monia muita asioita, kuten kalenteritapahtumien lähettämisen halutuille yksilöille tai ryhmille. Kukin käyttäjäryhmä näkee vain ne pääalueet, joihin sillä on käyttöoikeus. Muiden olemassaolosta ei anneta mitään merkkiä eikä niihin pääse ilman käyttöoikeuksia. Käyttäjälle voidaan antaa sekä yksilöllisiä että ryhmäoikeuksia, alueille voidaan antaa käyttö- ja käyttäjäryhmäoikeuksia.

Tietosuoja

Palvelimen ja asiakasohjelman välinen tietoliikenne salataan ns. voimakkaalla tekniikalla, joka on kaikkein korkein siviilipuolella käytettävistä tekniikoista. Korkean salaustason vuoksi FirstClass-ohjelmisto on käytössä esimerkiksi pankkialalla Suomessa. Vastaamme myös muista tietoturva-asioista, palomuureista, takaisinsoittopalveluista ja IP-muunnoksista, tarvittaessa asiakkaidemme puolesta.

Sähköpostipalveluun on liitettävissä käyttäjäryhmäkohtaiset suodatukset esim. liitetiedostoille. Näin on mahdollista nostaa sähköpostiin liittyvän suojauksen tasoa vielä entisestään.